System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 87
Rok obrony pracy 1968
Numer ewidencyjny PM/1968/17
Typ pracy Praca magisterska
Autor Mach Stanisław
Tytuł polski Badanie warunków wytrącania molibdenu z kwaśnych i zasadowych roztworów potrawiennych
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis