System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 88
Rok obrony pracy 1968
Numer ewidencyjny PM/1968/18
Typ pracy Praca magisterska
Autor Sykut Marta
Tytuł polski Badanie aktywności katalitycznej kontaktów wanadowych aktywowanych talem w reakcji utleniania SO2 w warunkach niestacjonarnych
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis