System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 89
Rok obrony pracy 1969
Numer ewidencyjny PM/1969/01
Typ pracy Praca magisterska
Autor Werman Maria Magdalena
Tytuł polski Oznaczanie oleju w produktach przemysłu azotowego
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis