System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 91
Rok obrony pracy 1969
Numer ewidencyjny PM/1969/03
Typ pracy Praca magisterska
Autor Szpringer Ludmióła
Tytuł polski Badanie zmian tekstury przemysłowego katalizatora wanadowego do utleniania SO2 w początkowym okresie pracy
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis