System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 92
Rok obrony pracy 1969
Numer ewidencyjny PM/1969/04
Typ pracy Praca magisterska
Autor Babilońska Teresa
Tytuł polski Badanie wnikania składnika aktywnego katalizatora wanadowego do utleniania SO2 w układzie modelowym nośnik-składnik aktywny/nośnik
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis