System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 95
Rok obrony pracy 1969
Numer ewidencyjny PM/1969/07
Typ pracy Praca magisterska
Autor Perucka Irena
Tytuł polski Szybkość powstawania biuretu w wodnych roztworach mocznika
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis