System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 96
Rok obrony pracy 1969
Numer ewidencyjny PM/1969/08
Typ pracy Praca magisterska
Autor Godzisz Jan
Tytuł polski Oznaczanie mikrogramowych ilości siarki w gazie propanowo-butanowym przez zastosowanie uwodornienia na niklu Raneya
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis