System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 97
Rok obrony pracy 1969
Numer ewidencyjny PM/1969/09
Typ pracy Praca magisterska
Autor Kotowicz Irena
Tytuł polski Otrzymywanie dwutlenku cyrkonu i tlenochlorku cyrkonu z fluorocyrkonianu potasu na skalę ćwierćtechniczną
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis