System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 98
Rok obrony pracy 1969
Numer ewidencyjny PM/1969/10
Typ pracy Praca magisterska
Autor Sosnowski Kazimierz
Tytuł polski Preparatyka i badanie aktywności katalizatorów wanadowo-molibdenowych w procesie utleniania benzenu do bezwodnika maleinowego
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis