System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 99
Rok obrony pracy 1969
Numer ewidencyjny PM/1969/11
Typ pracy Praca magisterska
Autor Kopeć Jan
Tytuł polski Badanie własności kontaktów wanadowo-molibdenowych w procesie utleniania benzenu do bezwodnika maleinowego
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis